Küresel Eylem Grubu

İKLİMİ DEĞİL, SİSTEMİ DEĞİŞTİR!

Hakkımızda

Küresel Eylem Grubu Manifestosu

Bugün dünyanın üzerinde bir hayalet dolaşıyor - Aktivizm hayaleti.

Yirminci yüzyıl küresel kapitalizmin kurumlarına karşı küresel hareketin güçlendiği büyük eylemlerle kapandı.

Küresel aktivizm geçtiğimiz on yılda Seattle'dan Kopenhag'a kadar sokakları doldurarak, yaratıcı kampanyalar örgütleyerek, dünyanın dört bir köşesinde aynı anda harekete geçmeyi başararak yeni bir mücadele biçimi yarattı. Küresel eylem günlerinden sosyal forumlara, internet üzerindeki yeni örgütlenme biçimlerinden herkesin katılımına açık hareketli yapılara kadar farklı alanlara ve özelliklere sahip yeni bir aktivizm doğdu.

Bugün bu küresel aktivizme katılarak onu büyütmekle, ekolojik ve sosyal krizin daha da derinleşip  hepimizi mutlak bir yıkıma sürüklediği bir geleceği kabullenmek arasında nihai bir seçimle karşı karşıyayız.

Küresel yıkımların yaşandığı  bugünün dünyasında mücadele de sorunlar gibi sınır tanımıyor. Çoğu ekolojik sorun yerelde yaşanıyor. Termik santrallar, barajlar, HES'ler, kirletici sanayiler, madenler, orman yangınları, yok edililen tarım alanları, kuruyan göller, yaşanmaz hale gelen kentler o yerelde yaşayan insanların hayatına ve geleceğine zarar veriyor.

Bu sorunların nedenleri ve bunlara karşı verilen mücadele ise küresel düzeyde. Yani bugün yerelle küresel arasında bir ulusal hareket alanı bulunmuyor. Artık ulusal sınırlar içinde mücadele de, çözüm de mümkün değil. Irkçılığa, milliyetçiliğe ve ayrımcılığa karşı verdiğimiz mücadele bu yüzden de küresel ısınmaya ve gezegenin yıkımına karşı verdiğimiz mücadeleden ayrılamaz.

Küresel ısınmanın, nükleer tehlikenin, ekolojik krizin, savaşların ve işgallerin, sosyal eşitsizliklerin, mülteci akınının ve yayılan şiddetin ortak bir nedeni var: Dünyanın sınırlarını çoktan aşmamıza sebep olan büyüme ve ilerleme saplantısını sürdüren, kendi krizlerini yıkıcı tüketimi körükleyerek aşmaya çalışan ve dünyayı ya da insanları değil, sadece şirket kârlarıyla özel çıkarları kollayan küresel kapitalist sistem.

Şirketlerin güdümündeki politikacılarla bürokratların ve doğrudan şirketler için çalışan lobicilerin denetimindeki bu sistem demokrasi açığını da büyütüyor. Halkın karar süreçlerinden uzak tutulduğu, medya manipülasyonuyla gerçeklerin insanlardan gizlendiği bu sistem demokrasi eksiğini derinleştiriyor.

Gerçekler gizlenip, yapay gündemler dayatılırken, sistemi ayakta tutmak için en yalın bilimsel gerçeklere karşı kuşku yaratılmaya, çözümün basitliği gözlerden gizlenmeye çalışılıyor. Oysa gerçekler çok açık.

Küresel ısınmanın durdurulması  için sera gazlarının salımını azaltmak, bunun için de kömür, petrol gibi fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmak, enerji tüketimini azaltmak, motorlu ulaşımı, uçakla seyahatleri ve mantıksız bir mal dolaşımına neden olan küresel ticareti sınırlamak gerekiyor.

Nükleer enerjinin nükleer silahlanmayla, tüketim toplumuyla ve merkezi denetimle olan bağını kavramak hayati öneme sahip. Yeni Çernobilleri önlemek ve gelecek kuşaklara yüz binlerce yıl radyasyon yayan nükleer atıklar bırakmamak için nükleer teknolojiye karşı çıkmamız, yenilenebilir enerjiye dayalı sürdürülebilir bir ekonomik sistemin önünü açmamız gerekiyor.

Ekolojik yıkımı önlemek için doğaya saygılı bir yaşam biçimine geçmemiz, paranın değil tüm canlıların ve insanın yaşam haklarının ön planda olduğu bir sistem için mücadele etmemiz ve henüz canlılığını ve çeşitliliğini sürdürebilen doğal yaşam alanlarını her ne pahasına olursa olsun korumamız gerekiyor.

Savaşın ve şiddetin olmadığı  bir dünya için yalnız insan haklarına ve barışın diline saygılı  politik çözümler için mücadele etmek artık yetmiyor. Günümüzde savaşların, şiddetin ve soykırımların en önemli gerekçesi olan petrole olan bağımlılıktan uzaklaşmak, küresel ısınmayı ve kuraklığı durdurmak, suyun, temiz havanın ve toprağın tüm canlıların ortak zenginliği olduğunu kavramak gerekiyor.

Sosyal eşitsizliklerin ve ekolojik yıkımın, doğanın ve insanın sömürüsünün, kadınlara ve farklı kimliklere yönelik ayrımcılığın, savaşların ve küresel ısınmanın aynı zincirin halkaları olduğunu kavramak, alternatifi olmadığına inandırılmaya çalıştığımız bu sistemi bizim, insanların, halkların gücünden başka hiçbir gücün değiştiremeyeceğini anlamak zorundayız.

Başka bir dünya sadece bizim ortak aklımız ve ortak eylemimizle mümkün.

Başka bir dünya küresel aktivizmi büyütmemiz ve her yere yaymamızla mümkün.

Başka bir dünya istiyoruz. Ve onu kendi ellerimizle kuracağız.

Sadece insanlığı değil, üzerinde yaşadığımız gezegeni ve kader ortağımız olan canlıları  da kaybediyoruz. Kazancağımız şey ise yeni bir dünyadır.

Küresel Eylem Grubu

Küresel Eylem Grubu'na katılın!

KÜRESEL EYLEM GRUBU, Biz Kimiz?

KÜRESEL EYLEM GRUBU, Biz Kimiz?

Küresel Eylem Grubu olarak ilk kez 3 Aralık 2005’te “Küresel Isınmaya Karşı Küresel Eylem Günü” için bir araya geldik. 3 Aralık’ın ardından, savaşlara, militarizme ve çokuluslu şirketlerin yarattığı tahribata karşı bir kampanya birliği olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bugünün enerji sistemi, büyük ölçekte fosil yakıtlar ve çok küçük bir paya sahip olsa da nükleer enerji kullanımına dayanıyor. Dünyamızı tehdit eden bugünün enerji sistemini topluca değiştirmenin zamanı geldiğine ve bunu zorlamak için bir araya gelip sesimizi yükseltirsek, geleceğimizi ve gezegenimizi kurtaracağımıza inanıyoruz. Enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasıyla birlikte bugün teknolojik olarak kendini kanıtlamış olan rüzgar, güneş, dalga, jeotermal gibi yenilenebilir enerjilerle yeni bir enerji sistemi inşa etmenin mümkün olduğunu biliyoruz.

Devamını oku: KÜRESEL EYLEM GRUBU, Biz Kimiz?

İKLİMİ DEĞİL, SİSTEMİ DEĞİŞTİRELİM!

İKLİMİ DEĞİL, SİSTEMİ DEĞİŞTİRELİM!

 

Küresel iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar günlük yaşamda gün geçtikçe etkisini arttırmakta. Seller, kuraklık, ani hava olayları, aşırı ısı dalgaları, orman yangınları bunlardan etkilenen, yaşamlarını yitiren, göç eden, açlık çeken yüz binlerce insan, türleri tehlikede olan hayvan ve bitkiler. İnsanlık ve gezegenimiz şimdiye kadar yaşamadığı bir felaketle karşı karşıya kalmış durumda. Bu yaşananlar doğal değil, bir kader hiç değil.

Devamını oku: İKLİMİ DEĞİL, SİSTEMİ DEĞİŞTİRELİM!

KEG'e Katılmak ve Dünyayı Değiştirmek istiyorum diyorsanız...

Küresel Eylem Grubu aktivistleri eylem ve etkinlikleri organize etmek için bir araya geliyor.

[email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alt Kategoriler

Buradasınız: Anasayfa Hakkımızda
JA Travel

Kolektif olarak hareket edersek hükümetleri küresel ısınmayı durduracak tedbirleri almaya zorlayabiliriz ya da almayanların yerine alacak olanları getirebiliriz. Şimdi daha çok çalışma, daha çok sokakta olma, daha çok aktivizm zamanı.